Veřejná zakázka: Měření stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tepelných zdrojů ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro SŽDC, státní organizaci

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000557
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 82
Systémové číslo: P17V00000073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.03.2012
Nabídku podat do: 03.04.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Měření stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tepelných zdrojů ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro SŽDC, státní organizaci
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provádění autorizovaného měření emisí a autorizovaného měření účinnosti spalování a kontroly spalinových cest u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a dále v souladu s nařízením vlády č. 146/2007 Sb., a č. 615/2006 Sb., a dle vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb., v platném znění a vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 999 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky