Zakázka: Všejanská spojka

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8112
Systémové číslo: P20V00001729
Evidenční číslo zadavatele: 61820310
Datum zahájení: 03.09.2020
Nabídku podat do: 24.09.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Všejanská spojka
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je zpracování inženýrskogeologického průzkumu (IGP) ve stupni Záměr projektu stavby (ZP) „Všejanská spojka“. Inženýrskogeologický průzkum bude proveden podle ČSN P 73 1005 (vydání 11/2016) v rozsahu etap „archivní rešerše“ a „orientační průzkum“. Zpracované etapy budou určeny pro zpracování ZP výše uvedené stavby.
Projekt inženýrskogeologického průzkumu bude určen pro zpracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) výše uvedené stavby na jednu vybranou variantu novostavby železniční trati Všejanské spojky.
Zadavatel upřesňuje, že jako „Všejanská spojka“ je označován projekt novostavby železniční trati Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice v koridoru, vymezeném Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Trať je navrhována jako dvoukolejná s návrhovou rychlostí do 200 km/h. V návaznosti na zpracovanou Studii proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec zadavatel upřesňuje, že pro stupeň ZP budou prověřovány trasy takto:

• Žst. Lysá nad Labem (mimo) – žst. Milovice (včetně) ve stopě podle uvedené studie proveditelnosti s možnou směrovou odchylkou 100 m oboustranně. Předmětem této zakázky není úsek jižně od hranice katastrálních území mezi městy Lysá nad Labem a Milovice.
• Žst. Milovice (mimo) – žst. Čachovice (mimo) v plné šíři koridoru Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (více variant směrových i výškových s výškovou odchylkou vůči terénu do 10 m). Zadavatel upozorňuje, že součástí koridoru je rovněž zvlášť chráněné území.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky