Veřejná zakázka: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7327
Systémové číslo: P20V00000945
Evidenční číslo zadavatele: 61820190
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018123
Datum zahájení: 26.05.2020
Nabídku podat do: 07.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Zpracování a podání žádosti dle §108 - 114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního. povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. Předmětem díla je také vytvoření Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů uvedených v Příloze č.11 Smlouvy o dílo – BIM Protokol
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 68 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky