Veřejná zakázka: RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany (II.)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7177
Systémové číslo: P20V00000795
Evidenční číslo zadavatele: S9593/2020-SŽ-SSZ-OVZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-015207
Datum zahájení: 30.04.2020
Nabídku podat do: 15.06.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany (II.)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování:
a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“ v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
b) dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 240 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky