Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7168
Systémové číslo: P20V00000786
Evidenční číslo zadavatele: 61820183
Datum zahájení: 30.04.2020
Nabídku podat do: 18.05.2020 11:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování záměru projektu (dále jen ZP) včetně doprovodné dokumentace (dále jen DD) pro stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy“.
Zhotovitel zpracuje záměr projektu včetně nezbytných příloh dle Směrnice č. V-2/2012 v platném znění. Hodnocení ekonomické efektivnosti bude zpracováno dle platné metodiky pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně MKA tabulek ve znění platném k datu předání ZP na O6 GŘ Správy železnic, státní organizace.
Součástí zadání je i zpracování Doprovodné dokumentace v rozsahu Stavebně-historického průzkumu a Prezentace ZP. Požadavky na provedení a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v ZTP (kapitola 5. Specifické požadavky).
Práce zhotovitele bude ukončena předložením Záměru projektu ke schválení a vypořádáním připomínek při schvalovacím procesu a dále schválením resp. neschválením díla v centrální komisi MD.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 633 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky