Veřejná zakázka: Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice – Brno Slatina (včetně)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002911
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 692
Systémové číslo: P17V00000683
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 582571
Počátek běhu lhůt: 20.05.2015
Nabídku podat do: 28.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice – Brno Slatina (včetně)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plánovanou úpravou traťových kolejí č. 1 a 2 a hlavních staničních kolejí č. 1 a 2 a staniční koleje č. 4 a úpravou GPK výhybek dojde k odstranění překážek, které v současném stavu brání vyšším rychlostem jízdy (tzv. propad rychlosti). Hlavní součástí je výměna kolejového roštu a s tím související úpravy objektů žel. spodku, propustků, mostů a zabezpečovacího zařízení vč. přejezdů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 291 274 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky