Veřejná zakázka: Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St.hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002391
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 676
Systémové číslo: P17V00000667
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 574829
Počátek běhu lhůt: 27.04.2015
Nabídku podat do: 09.07.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St.hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- zřízení konstrukční vrstvy případně zlepšení a přehutnění zemní pláně železničního spodku se zpevněním svahů geotextilií a ozeleněním. Pročištění příkopů a zřízení trativodů dle projektu stavby,
- výměna železničního svršku za nový včetně štěrkového lože ve stávající ose kolejí č. 1 a 2 bez větších směrových a výškových posunů a zřízení bezstykové koleje,
- zkrácení nástupišť na 140 m a jejich rekonstrukce s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad TK na zast. Černotín a Milotice nad Bečvou z nového materiálu,
- oprava nástupišť na zast. Špičky jejich zkrácením na 140 m a vyrovnáním nástupištní hrany ve výšce 300 mm nad TK za použití stávajících nástupištních desek,
- výstavba přechodů pro cestující napojených na zpevněné plochy na zastávkách Černotín a Milotice nad Bečvou včetně přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného,
- opravy mostů a propustků s nevyhovujícím technickým stavem a přestavba mostů v km 11,353 a km 13,379 na mosty s přímým upevněním kolejí,
- stavební úpravy budov zastávek Černotín, Špičky a Milotice nad Bečvou,
- výstavba přístřešků pro cestující na zastávce Milotice nad Bečvou a úpravy přístřešků na zastávkách Černotín a Špičky,
- úpravy silnoproudých rozvodů a osvětlení na zastávkách Černotín, Špičky a Milotice nad Bečvou,
- náhrady kabelových rozvodů včetně vedení 6 kV dotčených stavbou,
- úprava trakčního vedení a ukolejnení v řešeném úseku,
- oprava traťového zabezpečovacího zařízení Teplice nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou a zavedení kódování kolejových úseků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 530 861 849 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy