Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na dodávky dřevěných příčných pražců

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002304
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 671
Systémové číslo: P17V00000662
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.04.2015
Nabídku podat do: 15.06.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na dodávky dřevěných příčných pražců
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pražců příčných dřevěných z dřeviny dub nebo buk v rozměrech - 15x26x260 cm, nebo 16x26x60 cm, impregnace - olej WEI - typ B nebo C, splňujících požadavky Obecných technických podmínek Dřevěné kolejnicové podpory pro železniční dráhy č.j. 22693/06-OP ve znění Změny 2 č.j. 1105/13-OTH, přičemž doba od impregmace nesmí překročit 1 rok v době dodání oragnozační jednotce zadavatele na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy