Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002221
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 669
Systémové číslo: P17V00000660
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511958
Počátek běhu lhůt: 20.04.2015
Nabídku podat do: 30.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování aktualizace Přípravné dokumentace (dále PD) z roku 2005, včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) na stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Dokumentace bude zpracována v rozsahu daném vybranou variantou schválené Studie proveditelnosti a to variantou č. 6 - 1. etapa (bez nově zřizovaného přesmyku, který bude řešen samostatnou navazující stavbou „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“).
Dokumentace bude dále obsahovat návrh technického řešení zřízení zastávky Přerov – Předmostí, tato část dokumentace bude v cenové nabídce samostatně oceněna včetně veškerých souvisejících prací. Umístění zastávky Přerov – Předmostí se předpokládá cca v km 185,700 až 185,900 v traťovém úseku Přerov – Prosenice, tato zastávka nebude obsluhovat koleje na Dluhonické spojce.
Součástí plnění je i aktualizace a zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů a geotechnických průzkumů. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení, případně změnu územního řízení a schválení na SŽDC, interních vyjádření SŽDC a ČD a posouzení dle zákona 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prostředí případně jeho aktualizace, přílohy č. 4. Správní poplatek za územní řízení nebo jeho změnu hradí Objednatel.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky