Veřejná zakázka: Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Ústí nad Labem západ – Bílina + úprava TZZ Úpořiny - Ohníč

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002147
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 666
Systémové číslo: P17V00000657
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511837
Počátek běhu lhůt: 17.04.2015
Nabídku podat do: 30.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Ústí nad Labem západ – Bílina + úprava TZZ Úpořiny - Ohníč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZS resp. PZZ) přejezdu v km 15,200 na trati Ústí n/L západ - Bílina a zřízení traťového zabezpečovacího zařízení (dále TZZ) -automatického hradla - v mezistaničním úseku Úpořiny - Ohníč. To (s dalšími úpravami stávajících zařízení – především staničních přilehlých stanic) umožní zvýšit kategorii zabezpečovacího zařízení. PZS bude v souladu s požadavky doby a v provedení odpovídajícím platným normám. TZZ umožní plně zabezpečený obousměrný provoz po obou traťových kolejích (banalizace). Stávající PZS v km 15,200 je za hranicí své životnosti.
Stavba je stavbou zabezpečovacího zařízení. Vybuduje se jedno nové PZZ, které nahradí PZS typu SSSR z r. 1965. Vybuduje se nové TZZ 3. kategorie (typu AHP-03 – bez hradla), které nahradí zařízení 1. kategorie – telefonické dorozumívání, které je provizorně doplněno o závislost na volnosti trati. PZS i TZZ bude pro spolupráci s vlakem využívat nové počítače náprav (PN). TZZ bude ve vazbě do staničního zabezpečovacího zařízení – dále jen SZZ – obou přilehlých železničních stanic. SZZ v obou stanicích bude upraveno pro navázání TZZ AHP-03. Jedno stávající PZS v km 18,688 (v obvodu žst Ohníč) může být i upraveno pro ovládání počítači náprav budovaných v této stavbě. Úpravy PZS v km 18,688 však nejsou v této stavbě obsaženy. Kolejové obvody v mezistaničním úseku Úpořiny – Ohníč budou zrušeny (kromě přibližovacích úseků pro PZS v km 18,688). Izolované styky budou nahrazeny vevařenými kolejnicemi. V žst Úpořiny budou zřízeny nové indikační a ovládací prvky PZS dle předpisu SŽDC Z2. V ovládacích stolech obou stanic budou doplněny ovládací a indikační prvky TZZ AHP. Pro potřeby TZZ AHP-03 a PZZ bude provedena kabelizace v celém mezistaničním úseku v trase současných kabelů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 710 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky