Veřejná zakázka: Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001971
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 660
Systémové číslo: P17V00000651
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511184
Počátek běhu lhůt: 08.04.2015
Nabídku podat do: 15.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je náhrada stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení (výstražný kříž + dopravní značení A32 a značkou P6) novým světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS 3SBI.
Účelem zakázky je zpracování projektu stavby, jeho schválení, zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení nebo oznámení ve zkráceném řízení a následná realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 971 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky