Zakázka: Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6584
Systémové číslo: P20V00000205
Evidenční číslo zadavatele: 61820104
Datum zahájení: 14.02.2020
Nabídku podat do: 27.02.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a ekonomického hodnocení (EH) dle Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, na stavbu „Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně vypracování žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům. Dále je součástí zakázky výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Předmětem zadání je dále zpracování Doprovodné dokumentace, která bude obsahovat informace o navrženém konstrukčním systému, finanční rozvahu a prokázání variability systému v průběhu životnosti stavby.
Účelem stavby je náprava nevyhovujícího stavebně technického a provozního stavu výpravní budovy v ŽST Řetenice. V rámci stavby bude na místě stávající výpravní budovy vybudována nová budova odpovídající dimenzím a vybavení pro cestující a složky Správy železnic, státní organizace. Její konstrukční systém bude modulární a bude založen na bázi kontejnerových staveb a bude umožňovat operativní rozšiřování anebo zmenšování budovy manipulací s jednotlivými moduly.
Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 443 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky