Zakázka: Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Roztoky u Prahy

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6486
Systémové číslo: P20V00000107
Evidenční číslo zadavatele: 61819284
Datum zahájení: 24.01.2020
Nabídku podat do: 21.02.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Roztoky u Prahy
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování dokumentace záměru projektu (ZP) a doprovodné dokumentace na stavbu „Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Roztoky u Prahy“ (dále jen Stavba), které budou řešit návrh kompletní rekonstrukce stávající rozvodny R 110kV s přípravou pro napájecí systém 25kV AC včetně stavební části připravené pro instalaci technologie 25kV ve stávajícím prostoru rozvodny R 110kV v lokalitě Roztoky u Prahy. Dále bude ponechána stávající trakční měnírna (TM) systému 3kV DC ve stávající poloze a její rekonstrukce bude provedena pouze v nezbytném rozsahu. Vzdálenost objektu TM od R 110kV je cca 1km. Stavba bude dále řešit rekonstrukci stávajících technologických zařízení, která jsou situována v žst Roztoky u Prahy. Jde o staniční zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudou technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení. Pro umístění těchto zařízení bude postavena nová budova v blízkosti žst Roztoky u Prahy. Stávající technologická budova bude demontována. Záměr projektu a doprovodná dokumentace bude provedena v rozsahu nutném ke schválení záměru projektu a jako podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu.
Zhotovitel v rámci předmětu díla využije podklady o průzkumech, které budou přílohou zadávací dokumentace. Pokud budou nutné další průzkumy, provede je na vlastní náklady. Geodetické podklady zhotovitel obdrží od objednavatele.
Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh. Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.
Dalším předmětem zadání je i vypracování doprovodné dokumentace v souladu se zadávací dokumentací.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 851 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky