Veřejná zakázka: Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6243
Systémové číslo: P19V00002805
Evidenční číslo zadavatele: 61719228
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-043002
Datum zahájení: 02.12.2019
Nabídku podat do: 10.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.

Účelem stavby " Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC " je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.
Obecným výsledkem stavby " Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC " bude naplnění základních cílů, kterými jsou zkrácení cestovní doby, zvýšení pohodlí a bezpečnosti cestujících a celkové zajištění spolehlivosti vlakové cesty, apod.

Stavba „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku trati mezi žst. Dětmarovice (včetně) km 283,000 až na státní hranici s Polskou republikou v km 292,625 v celkové délce cca 9,625 km. Dále Odbočka Koukolná odbočka Závada v km 0,000 – 1,206 spojující vnitrostátní tretě 320 a 326.

V rámci projektu je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány či nově vybudovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích budou prioritně umístěny do kabelovodů. Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytně nutné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí a to i mimo správu objednatele.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 163 529 811 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky