Veřejná zakázka: Opravy výměnných dílů zabezpečovací techniky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000519
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 615
Systémové číslo: P17V00000606
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.01.2015
Nabídku podat do: 24.03.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy výměnných dílů zabezpečovací techniky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných cyklických oprav výměnných dílů zabezpečovací techniky a oprav elektronických prvků a zařízení (dále jen prací). Zhotovitel bude provádět jejich revize, měření, úpravy, opravy poškozených částí v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele, oceněným položkovým rozpočtem dle jednotlivých dílčích objednávek. Práce budou prováděny v požadovaném rozsahu a v odpovídající kvalitě v souladu s platnými předpisy SŽDC (ČD) T115, T115/1, T115/3, T115/4 a technickými podmínkami výrobce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy