Veřejná zakázka: Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují - Odstranění mimolesní zeleně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000129
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 604
Systémové číslo: P17V00000595
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505395
Počátek běhu lhůt: 08.01.2015
Nabídku podat do: 16.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují - Odstranění mimolesní zeleně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem zakázky je odstranění zeleně tak, aby následně mohla být zahájena hlavní stavební činnost v rámci stavby SŽDC, s.o. „Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují“. Předmětem veřejné zakázky je kácení porostu pro přípravu pozemku na následné stavební práce. Dle dendrologického průzkumu, který je součástí zadávací dokumentace bude provedeno kácení a odstranění křovin v traťových úsecích v km 5,3-5,4 a 31,-31,6. Zhotovitel provede odstranění mimolesní zeleně v rozsahu dle zadávací dokumentace na pozemcích vytyčených zadavatelem. Nejedná se o odstranění zeleně na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ). Zhotovitel provede odstranění pouze veškerých nadzemních částí stromů a keřů, likvidaci a odvoz veškeré vytěžené dřevní hmoty a dále vyčištění vytěženého prostoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 241 010 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy