Veřejná zakázka: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5910
Systémové číslo: P19V00002474
Evidenční číslo zadavatele: 61719203
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-035855
Datum zahájení: 11.10.2019
Nabídku podat do: 20.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Jedná se o traťový úsek Brno - Střelice (včetně), který je součástí celostátní dráhy Brno – Jihlava a tvoří neelektrizovanou spojnici, mezi těmito stanicemi. Stavba bude řešit vlastní elektrizaci trati včetně předelektrizačních úprav. Trať bude elektrizována střídavou jednofázovou soustavou 25kV, 50 Hz. V rámci stavby budou nově vybudovány zastávky Starý Lískovec a Ostopovice, což zkvalitní obslužnost lokalit v rámci integrovaného dopravního systému. Navržená maximální traťová rychlost je 120 km/h, do doby zavedení zabezpečovacího systému ETCS bude maximální provozovaná rychlost 100 km/h.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, tj. nebude podepsána Rámcová smlouva o financování projektu v rámci OPD z rozpočtu SFDI, zajištění publicity stavby nebude zhotovitelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 778 559 610 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“)
  činí 1 714 936 386,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě plnění vybraného dodavatele zahrnuta.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky