Veřejná zakázka: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží- Mariánské Lázně" Projekt stavby a výkon autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007916
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 542
Systémové číslo: P17V00000533
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží- Mariánské Lázně" Projekt stavby a výkon autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, která ve sloučené formě zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání realizace stavby. Hlavním cílem je odstranění propadů traťové rychlosti v dotčeném úseku trati.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - výjimka ze zákona
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 295 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky