Veřejná zakázka: Výstavba žst. Markvartice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006038
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 506
Systémové číslo: P17V00000497
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 496710
Počátek běhu lhůt: 09.09.2014
Nabídku podat do: 19.11.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba žst. Markvartice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky pro stavbu „Výstavba žst. Markvartice“ je: zpracování projektu stavby včetně notifikace a registru subsystémů, výkon autorského dozoru po dobu realizace, návrh zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 Sb. a zvláštních technických, podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU - fondu OPD.
Stavba „Výstavba žst. Markvartice“ se nachází na jednokolejné neelektrizované celostátní trati TÚ 0861 Děčín (mimo) – Jedlová (mimo) (vč. Děčín vých-hor.n.), DÚ 05 Benešov nad Ploučnicí –
Markvartice, DÚ 07 Markvartice – Veselé p. Rabštejnem, DÚ 09 Veselé p. Rabštejnem – Česká
Kamenice. Traťová rychlost je V = 70 km/h s místními omezeními. V novém stavu je stavba z hlediska návrhu směrových a sklonových poměrů řešena rovněž pro rychlost V = 70 km/h na kamenickém zhlaví a 65 km/hod na benešovském zhlaví. Stavba se nachází v území obce Markvartice a částečně Horní Habartice na okraji zastavěného území. Stavba má charakter rekonstrukce stávajících zařízení dráhy, proto nemění způsob napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Stavba je charakterizována jako stavba liniová, dopravní. Objekty, které jsou předmětem stavby
budou sloužit tomuto účelu. Stavba má charakter trvalé stavby. V místě stavby byla již dříve provozována železniční stanice. Stavba má charakter obnovy této železniční stanice v místě stávající nákladové zastávky. Při zpracování projektu zhotovitel využije jako podklad zpracovanou přípravnou dokumentaci akce "Výstavba žst. Markvartice" - PROJEKT servis spol. s r.o., Mezitraťová 137, Praha 9 z 02/2014. Posuzovací protokol je součástí zadávacích podmínek. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 135 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky