Zakázka: Výstavba PZS v km 4,260 (P6300) na trati Tábor - Bechyně

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4793
Systémové číslo: P19V00001396
Evidenční číslo zadavatele: 61819115
Datum zahájení: 29.05.2019
Nabídku podat do: 21.06.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba PZS v km 4,260 (P6300) na trati Tábor - Bechyně
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zhotovení stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby „Výstavba PZS v km 4,260 (P6300) na trati Tábor - Bechyně“. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silniční i vlakové dopravy na výše uvedeném železničním přejezdu. Stavba řeší výstavbu technologické části přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace přejezdu P6300 v km 4,260 novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3SBL dle ČSN 34 2650 ed.2 na trati Tábor - Bechyně.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 16 998 106 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky