Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4766
Systémové číslo: P19V00001377
Evidenční číslo zadavatele: 61719084
Datum zahájení: 28.05.2019
Nabídku podat do: 10.07.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem je rekonstrukce výpravní budovy a výstavba parkovacího stání. Rekonstrukce zahrnuje zateplení opláštění budovy včetně výměny výplní otvorů, výměnu střešní konstrukce. Dále bude provedena výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektřiny a ústředního topení včetně výměny kotlů, otopných těles a nového systému měření a regulace ve všech prostorách výpravní budovy. Bude provedena rekonstrukce zázemí pro zaměstnance a prostor pro cestující veřejnost. Budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé zařízení a nový informační systém, včetně mobiliáře. Po odstranění stávajícího přístřešku pro úschovu kol budou zpevněné plochy využity pro nová parkovací stání pro osobní vozidla. Rovněž bude provedena rekonstrukce asfaltové plochy před budovou nádraží a v prostoru u stavědla bude provedena nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 24 881 160 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky