Zakázka: Plynofikace v obvodu NUTS2

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4708
Systémové číslo: P19V00001319
Evidenční číslo zadavatele: 61719080
Datum zahájení: 21.05.2019
Nabídku podat do: 04.06.2019 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Plynofikace v obvodu NUTS2
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Stavby slouží jako výpravní budovy osobních nádraží v Šakvicích, Humpolci, Rousínově, Kralicích nad Oslavou a v Rapoticích. Stavebními úpravami nedojde k změně užívání objektu ani jednotlivých místností. Projekt řeší změnu vytápění a následnou úpravu rozvodů UT, vnitřního rozvodu plynu a silnoproudé elektroinstalace. Dále projekt řeší přípravu pro plynofikaci bytů ve výpravní budově Humpolec. Za účelem řešení plynofikace výpravní budovy v Humpolci je navrženo prodloužení STL plynovodu a v Rousínově zřízení přípojky plynu.
Rozsah, způsob provedení a technické řešení vyplývá ze zvláštních technických podmínek, a všeobecných technických podmínek pro DSP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 896 299 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky