Veřejná zakázka: Modernizace10 ks kolejové sněhové frézy KSF 70

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004176
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 441
Systémové číslo: P17V00000432
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.07.2014
Žádost o účast podat do: 19.08.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace10 ks kolejové sněhové frézy KSF 70
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 10 ks kolejové sněhové frézy KSF 70, dle technických požadavků zadavatele, konkretizovaných v Příloze č. 1, části A ZD, včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v Příloze č. 1, části B ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy