Veřejná zakázka: Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba trakční transformovny Doudlevce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004050
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 439
Systémové číslo: P17V00000430
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491785
Počátek běhu lhůt: 07.07.2014
Nabídku podat do: 15.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba trakční transformovny Doudlevce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK – Výstavba trakční transformovny Doudlevce“, charakter stavby - rekonstrukce technologického celku. Účelem stavby je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční transformovna), její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn, nn včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena za úplné výluky TT Plzeň Doudlevce. Záměr je stavbou trvalou a jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 25kV AC, rezervovaný příkon: 12 MW, jmenovitý výkon trakčního transformátoru: 12,5 MVA, počet napaječů R25kV: 5 napaječů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 106 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy