Veřejná zakázka: Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice – Rosice nad Labem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004045
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 438
Systémové číslo: P17V00000429
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491787
Počátek běhu lhůt: 08.07.2014
Nabídku podat do: 05.08.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice – Rosice nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst. Pardubice - Rosice nad Labem včetně jejich přípojů. Na nové výhybky budou namontovány nové elektromotorické přestavníky. Na výhybkách bude zřízen elektrický ohřev výhybek. Na mostě budou po uložení nových mostnic, podlahových plechů a pojistných úhelníků připevněny nové podkladnicové komplety na stávající kolejnice.
Výhybky na pardubickém zhlaví umožňují jízdu do odbočky na dopravní koleji rychlostí 50 km/h, proto budou na hlavní návěstidlo doplněny indikátorovými tabulkami s číslicí 5.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 912 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy