Veřejná zakázka: Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003715
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 431
Systémové číslo: P17V00000422
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 490794
Počátek běhu lhůt: 26.06.2014
Nabídku podat do: 25.07.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace stavby řeší rekonstrukci stávajícího přejezdu, který se nachází v intravilánu obce Jankovice. Stávající přejezd je zabezpečen pomocí přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor typu VUD se dvěma výstražníky. Nově bude přejezd zabezpečen moderním přejezdovým zařízením kategorie PZS 3 ZBI reléového typu s elektronickými prvky a polovičními závorami.
V rámci rekonstrukce bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce - železniční svršek a spodek, vč odvodnění v nezbytném rozsahu (dle projektové dokumentace)
Součástí stavby je i nové vybudování 3 fázové přípojky NN pro napájení technologie reléového domku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 256 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky