Veřejná zakázka: Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 33,243 (P8055) na trati Valašské Meziříčí - Vsetín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003531
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 429
Systémové číslo: P17V00000420
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 490292
Počátek běhu lhůt: 20.06.2014
Nabídku podat do: 15.07.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 33,243 (P8055) na trati Valašské Meziříčí - Vsetín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího přejezdu, který se nachází v extravilánu obce Bystřička. Přejezd bude zabezpečen moderním přejezdovým zařízením kategorie PZS 3 ZBI reléového typu s elektronickými prvky se čtyřmi stožáry se čtyřmi světelnými skříněmi a polovičními závorami. Dále bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce - železniční svršek a spodek, včetně odvodnění v nezbytném rozsahu.
Součástí stavby je i demolice stávajícího objektu strážního stanoviště a vybudování nové 3 fázové přípojky NN pro napájení technologie reléového domku vč. nové typizované kioskové trafostanice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 717 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy