Veřejná zakázka: Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003339
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 426
Systémové číslo: P17V00000417
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.06.2014
Nabídku podat do: 30.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby „Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC“ v rozsahu a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 346 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky