Veřejná zakázka: Částečná modernizace 8 ks montážních vozidel trakčního vedení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003280
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 421
Systémové číslo: P17V00000412
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.06.2014
Žádost o účast podat do: 22.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Částečná modernizace 8 ks montážních vozidel trakčního vedení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je částečná modernizace 8 ks montážních vozidel trakčního vedení, dle technických požadavků zadavatele, konkretizovaných v Příloze č. 1, části A ZD, včetně dodávky náhradních dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v Příloze č. 1, části B ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 112 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy