Veřejná zakázka: Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001986
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 383
Systémové číslo: P17V00000374
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 485938
Počátek běhu lhůt: 17.04.2014
Nabídku podat do: 24.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
zpracování projektu stavby pro účely stavebního řízení, investorsko-inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, zajištění autorského dozoru a všech s tím spojených prací při realizaci stavby, návrh zadávací dokumentace podle vyhlášky 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek (dále ZTP) do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU - fondu OPD.
„Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“ bude v obsahové náplni zahrnovat stavbu Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice a stavbu Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice.

Jedná se o jednokolejnou regionální trať Rokycany – Nezvěstice, která je situována v prostoru stávající železniční trati č. 175 spojující Rokycany a Nezvěstice. V rámci stavby je řešen úsek Rokycany – Příkosice. Trať č. 175 Rokycany – Nezvěstice odbočuje v ŽST Rokycany z trati č. 170 Praha - Plzeň. Vede jihovýchodním směrem údolím řeky Klabavy, po jejím levém břehu, přes obce Kamenný Újezd, Hrádek až do prostoru mezi obce Hrádek, Dobřív a Mirošov, kde se stáčí k jihu. Jižním směrem pak pokračuje dále údolím Skořického potoka, po jeho levém břehu, do Mirošova. V prostoru ŽST Mirošov trasa pokračuje dále údolím Příkosického potoka, který v úseku Mirošov – Příkosice dvakrát překonává. V prostoru obce Příkosice se trať stáčí k západu a pokračuje směrem k Nezvěsticím. Od ŽST Příkosice dále není železniční trasa součástí stavby. Trať stoupá v celém úseku od Rokycan až do Příkosic. V průběhu řešených cca 13 km, nastoupá trasa 150 výškových metrů. V úseku mezi Rokycany a Příkosicemi trasa zasáhne na území obcí Kamenný Újezd, Hrádek, Mirošov a Příkosice. Vzhledem k tomu, že nově navržená trasa kopíruje stávající trasu nedojde k novému kontaktu se zastavěnými částmi obcí. V prostoru mimo zastavená území obcí je trasa vedena převážně zemědělsky využívanou krajinou. V úseku Hrádek – Mirošov - Příkosice přichází trasa do kontaktu s lesními celky, když je vedena po jejich okraji. Na území města Rokycany a v prostoru zastávky Nová Huť prochází železniční trasa v sousedství rozsáhlých průmyslových areálů.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 514 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky