Veřejná zakázka: Rámcová kupní smlouva na „Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003501
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 226
Systémové číslo: P17V00000217
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 357286
Počátek běhu lhůt: 14.06.2013
Nabídku podat do: 16.09.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová kupní smlouva na „Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku technologických počítačů, monitorů, záložních zdrojů, včetně příslušenství a servisních služeb dle požadované specifikace pro potřeby zadavatele a to na základě Rámcové smlouvy, která bude uzavřena s vítězným uchazečem na 4 roky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy