Veřejná zakázka: Analýza korporátní identity

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002802
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 210
Systémové číslo: P17V00000201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2013
Nabídku podat do: 10.06.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýza korporátní identity
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy a vize korporátní identity zaměřené na výzkum postojů zaměstnanců zadavatele, který povede k následnému definování potřebných kroků pro formování firemní kultury, interní komunikace, řízení výkonů a rozvoj lidských zdrojů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy