Zakázka: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1771
Systémové číslo: P18V00000360
Evidenční číslo zadavatele: 18285/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 21.06.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na služby při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 zákona je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 nezadává v zadávacím řízení podle „zákona“.

Předmětem zadání je podpora technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“) a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby: „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II.část - Praha Hostivař - Praha hl.n.“ Stavba je spolufinancována z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Podpora TDS je povinna zajistit možnost sledovat čerpání nákladů stavby ve skladbě dle jednotlivých Aktivit uvedených v Grantové dohodě o přidělení dotace, č. INEA/CEF/TRAN/M2014/1050809. Dále musí poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při vypracování pravidelných monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy projektu spolufinancovaného z nástroje CEF, jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie – CEF a to ve vztahu k supervizi zadávané MD ČR.
Jedná se zejména o tyto následující činnosti/služby:
• součinnost při kontrole nákladů ve fázi realizace staveb
• přípravu podkladů pro kontrolní a řídící orgány, vypracování závěrečných dokumentů v souvislosti s ukončením realizace Projektu
Podpora TDS bude zahrnovat kromě následujících činností i činnosti pro fázi závěrečné kontroly.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávacích podmínkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
4. patro, kancelář č. 414 (podatelna)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky