Veřejná zakázka: Zajištění bezbariérového přístupů na nástupiště v žst. Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15144
Systémové číslo: P24V00000965
Evidenční číslo zadavatele: 61824135
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-031534
Datum zahájení: 09.07.2024
Nabídku podat do: 09.08.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění bezbariérového přístupů na nástupiště v žst. Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnení veřejné zakázky je výkon Dozoru projektanta při provádění stavby „Zajištění bezbariérového přístupů na nástupiště v žst. Kolín“, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou dokumentací. Výkon dozoru projektanta plynule naváže na dosud prováděný výkon dozoru projektanta při provádění stavby.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy