Contract: Metodická podpora při zavedení eSSL

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 14995
System number: P24V00000817
Contracting authority registration number: 80124032
Date of commence: 11.06.2024
Tender submit to: 26.06.2024 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Metodická podpora při zavedení eSSL
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění je poskytování komplexních, kvalifikovaných, expertních, analytických, poradenských, konzultačních a metodických služeb před a v průběhu plánovaného výběrového řízení na nové řešení elektronického systému spisové služby, které bude zcela v souladu s platnou legislativou, a které bude vyhovující z hlediska potřeb zadavatele v oblasti správy dokumentů, digitalizace oběhu dokumentů a výkonu spisové služby a které podpoří cíl zadavatele zajistit zvýšení efektivity v oblasti spisové služby (dále také jen „nový eSSL“). Předmětem plnění je také poradenství v rámci implementace nového eSSL a poradenství v rámci ověřovacího provozu nového eSSL.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 10 826 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses