Zakázka: "Výstavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklín – Dalovice" "Výstavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklín – Dalovice" "Výstavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklín – Dalovice"

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14991
Systémové číslo: P24V00000813
Evidenční číslo zadavatele: 61824105
Datum zahájení: 11.06.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: "Výstavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklín – Dalovice" "Výstavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklín – Dalovice" "Výstavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklín – Dalovice"
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla „Výstavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklín – Dalovice“ – (Stavba 1), „Výstavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklín – Dalovice“ – (Stavba 2) a „Výstavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklín – Dalovice“ – (Stavba 3) je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 516 208 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy