Veřejná zakázka: Čištění, kontroly, revize a opravy spalinových cest u OŘ UNL 2024–2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14812
Systémové číslo: P24V00000634
Evidenční číslo zadavatele: 65024044
Datum zahájení: 07.05.2024
Nabídku podat do: 16.05.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čištění, kontroly, revize a opravy spalinových cest u OŘ UNL 2024–2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Toto výběrové řízení na uzavření Rámcové dohody je děleno na tyto části:

a) Část 1 ÚSTECKO
Náplní této části veřejné zakázky bude provádění čištění, kontroly, revize a opravy
spalinových cest v objektech specifikovaných v Příloze č. 3 Dílu 3 Zadávací dokumentace. Odlišnost od ostatních částí spočívá pouze v regionálním vymezení předmětu plnění a s tím souvisejícím předpokládaném množství předmětu plnění dílčích veřejných zakázek. Region je dán obvodem Správy pozemních staveb pro obvod Oddělení provozní Ústí nad Labem tak, jak je blíže vymezeno v Příloze č. 2 Dílu 3 Zadávací dokumentace.

b) Část 2 MOSTECKO
Náplní této části veřejné zakázky bude provádění čištění, kontroly, revize a opravy
spalinových cest v objektech specifikovaných v Příloze č. 3 Dílu 3 Zadávací dokumentace. Odlišnost od ostatních částí spočívá pouze v regionálním vymezení předmětu plnění a s tím souvisejícím předpokládaném množství předmětu plnění dílčích veřejných zakázek. Region je dán obvodem Správy pozemních staveb pro obvod Oddělení provozní Most tak, jak je blíže vymezeno v Příloze č. 2 Dílu 3 Zadávací dokumentace.

c) Část 3 KARLOVARSKO
Náplní této části veřejné zakázky bude provádění čištění, kontroly, revize a opravy
spalinových cest v objektech specifikovaných v Příloze č. 3 Dílu 3 Zadávací dokumentace. Odlišnost od ostatních částí spočívá pouze v regionálním vymezení předmětu plnění a s tím souvisejícím předpokládaném množství předmětu plnění dílčích veřejných zakázek. Region je dán obvodem Správy pozemních staveb pro obvod Oddělení provozní Karlovy Vary tak, jak je blíže vymezeno v Příloze č. 2 Dílu 3 Zadávací dokumentace.

V každé části výběrového řízení bude uzavřena samostatná Rámcová dohoda.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jakékoliv části tohoto výběrového řízení.

Z nabídky musí být zřejmé, na jakou část či části výběrového řízení je podávána.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 784 240 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy