Zakázka: Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Zlínský

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13972
Systémové číslo: P23V00001592
Evidenční číslo zadavatele: 63523193
Datum zahájení: 16.11.2023
Nabídku podat do: 30.11.2023 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Zlínský
 • Druh zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Provedení kontroly provozuschopnosti, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava - kraj Zlínský v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 566 590 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy