Contract: Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Olomoucký

Contract information

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 13962
System number: P23V00001582
Contracting authority registration number: 63523192
Date of commence: 16.11.2023
Tender submit to: 30.11.2023 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Olomoucký
 • Contract type: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Provedení kontroly provozuschopnosti, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava - kraj Olomoucký v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 962 520 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses