Zakázka: Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Olomoucký

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13962
Systémové číslo: P23V00001582
Evidenční číslo zadavatele: 63523192
Datum zahájení: 16.11.2023
Nabídku podat do: 30.11.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

  • Název: Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Olomoucký
  • Druh zakázky: Služby
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Provedení kontroly provozuschopnosti, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava - kraj Olomoucký v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
  • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
  • Předpokládaná hodnota: 962 520 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
  • IČO: 70994234
  • Poštovní adresa:
    Dlážděná 1003/7
    11000 Praha
  • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy