Veřejná zakázka: Areál HZS Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13459
Systémové číslo: P23V00001080
Evidenční číslo zadavatele: 61823167
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-035546
Datum zahájení: 08.08.2023
Nabídku podat do: 20.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Areál HZS Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Areál HZS Nymburk“, jejímž cílem je vytvořit moderní zázemí pro výkon odborné a záchranné činnosti JPO HZS SŽ Nymburk, vše v odpovídající kvalitě a standardech dnešních dnů a současné míry lidského poznání.
Rozsah Díla „Areál HZS Nymburk“ je definován dokumentací pro provádění stavby a zahrnuje:
• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
• zpracování Realizační dokumentace stavby a Výrobně technické dokumentace stavby,
• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části,
• vzorkování výkopových zemin a jejich zhodnocení pro další využití v rámci stavby,
• další činnosti uvedené v závazné metodice pro oceňování soupisu prací a dodávek, která je nedílnou součástí soupisu prací.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 182 760 500,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky