Contract: Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 13123
System number: P23V00000746
Contracting authority registration number: 61823123
Date of commence: 25.05.2023
Tender submit to: 08.06.2023 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka“. Jedná se o úrovňové křížení s účelovou komunikací a se silnicí 2816/III s jednokolejnou neelektrifikovanou regionální železniční tratí Mladá Boleslav – Stará Paka v mezistaničním úseku Mladějov v Čechách – Libuň. Železniční přejezdy P4689 a P4691 jsou v současnosti zabezpečeny výstražnými kříži.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 15 326 934 Kč without VAT

Place of performance

 • Středočeský kraj
 • Královéhradecký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses