Public contract: Úpravy procesů SAP-ERMS a jejich rozhraní

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 12511
System number: P23V00000142
Contracting authority registration number: 79222093
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 6. Integrace
Date of commence: 01.02.2023
Tender submit to: 15.02.2023 08:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Úpravy procesů SAP-ERMS a jejich rozhraní
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Jedná se o 11 dílčích změn, úprav a vylepšení podpory obchodních procesů probíhajících v SAP ve vztahu k ERMS. Jde o provedení úprav, které vyplývají jak z legislativy, tak z procesních potřeb, zejména napravující nedostatky dosavadního řešení, jako například uzavírání spisů, úprava zobrazování příloh, vracení vytěžených hodnot z OCR do ERMS, tvorba dokumentů ve formátu PDF/A, oprava struktury.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses