Contract: ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 12458
System number: P23V00000089
Contracting authority registration number: 61823013
Date of commence: 20.01.2023
Tender submit to: 09.02.2023 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu „ETCS+DOZ Ústí nad Labem – Cheb“ dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 9 400 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses