Public contract: Dodávka konzultantských a programátorských prací v rámci nastavování, úprav a rozvoje systému SAP

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 12347
System number: P22V00001188
Contracting authority registration number: 79222070
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 8. Technická část
Date of commence: 19.12.2022
Tender submit to: 10.01.2023 08:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka konzultantských a programátorských prací v rámci nastavování, úprav a rozvoje systému SAP
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění jsou konzultantské a programátorské práce v rámci nastavování, úprav a rozvoje systému SAP v maximálním rozsahu plnění 100 MD (člověkodnů – dále jen „MD").
Předmětem výběrového řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v bodě 3.2 této výzvy. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance