Public contract: Úpravy a rozvoj SAP v oblasti SKZ

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 12225
System number: P22V00001066
Contracting authority registration number: 79222079
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-003358
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 6. Integrace
Date of commence: 28.11.2022
Tender submit to: 09.12.2022 07:45

Title, type and description of public contract

 • Title: Úpravy a rozvoj SAP v oblasti SKZ
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění je úprava a rozvoj Žádankové aplikace pro správu kmenových záznamů (SKZ) obchodních/ smluvních partnerů, odběratelů a dodavatelů Správy železnic, státní organizace. Implementace navrhovaných změn výrazným způsobem zrychlí a zefektivní práci s aplikací. Navrhované úpravy rovněž reflektují aktuální požadavky na fungování aplikace. Řešení vyžaduje úpravy a vzájemnou koordinaci na straně portálu Liferay, tak řešení v SAP.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 630 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance