Contract: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OLC

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 12188
System number: P22V00001029
Contracting authority registration number: 63522126
Date of commence: 23.11.2022
Tender submit to: 06.12.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OLC
 • Contract type: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem dílčích zakázek je provádění údržby a oprav komponentů zařízení sdělovací techniky ve správě OŘ Ostrava, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Olomouc v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Olomouc.

Jedná se zejména o výměnu vadných, opotřebených, nebo již nefunkčních komponent, která jsou součástí zařízení sdělovací techniky na železniční dopravní cestě zadavatele, včetně stavebních prací (zejména tedy jejich montáž a zprovoznění).

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 5 343 504 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance