Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 11832
Systémové číslo: P22V00000673
Evidenční číslo zadavatele: 61822107
Datum zahájení: 10.08.2022
Nabídku podat do: 08.09.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“, jejímž cílem je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu,
který odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. Stavba je připravena v souladu se zájmy Objednatele i města Krásná Lípa a jeho územním plánem.
Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“ je:
- zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
- zpracování Realizační dokumentace stavby,
- vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 44 773 007 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy