Public contract: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT PCE 2022 - 2024

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11831
System number: P22V00000672
Contracting authority registration number: 64022041
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-031112
Date of commence: 02.08.2022
Tender submit to: 02.09.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT PCE 2022 - 2024
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
4.6 Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 10 803 650 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses