Public contract: Rozvoj SAP IS-U – 3 změny ID 03,05,07

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 11795
System number: P22V00000636
Contracting authority registration number: 79222038
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 7. Utility
Date of commence: 27.07.2022
Tender submit to: 08.08.2022 08:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Rozvoj SAP IS-U – 3 změny ID 03,05,07
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení tří rozvojových změn v rámci modulu SAP IS-U. Jde o tvorbu reportu ztracených zákazníků (ID03), rozšíření plnění z CES o připojovací poplatky (ID05) a úpravu netrakčních formulářů do nové korporátní identity. Tyto tři požadavky spolu souvisí v rámci jim společného modulu SAP IS-U a je proto účelné je soutěžit společně.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance